Vračanje otrok v vrtce - kaj je potrebno vedeti?

Vračanje otrok v vrtce - kaj je potrebno vedeti?

V ponedeljek, 18. maja, se ponovno odpirajo vrata vrtcev po Sloveniji, ki so bili zaprti vse od razglasitve epidemije, 14. marca. Kaj bo odpiranje vrtcev pomenilo glede epidemije pri nas, ne vemo in tudi iz drugih držav še ni veliko izkušenj, kaj se zgodi ob ponovnem odprtju. Slovenska raziskava o okuženosti in prekuženosti prebivalcev pa je pokazala, da je prekuženost otrok podobna kot pri drugih starostnih skupinah. Nacionalni inštitut za javno zdravje je ob tem izdal priporočila oz. navodila za starše in vzgojitelje.  
Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi obnašanja ter prilagoditvah. V vrtcih je zaradi manjših sposobnosti majhnih otrok za razumevanje situacije in ustrezno obnašanje, izvajanje nekaterih ukrepov oteženo ali onemogočeno. Ukrepi se bodo zato izvajali v obsegu, kolikor je to možno in izvedljivo zaradi narave dela in sposobnosti dojemanja otrok.
Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. Higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi. Povečana fizična razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se pojavijo znaki in simptomi bolezni.

ZDRAVSTVENE OMEJITVE
V primeru, da je v družini otroka, ki obiskuje vrtec, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, otroku odsvetujejo vrnitev v vrtec.  V vrtec naj prihajajo le zdravi otroci in osebje. Starši morajo biti hkrati seznanjeni, da je ob ponovnem odprtju vrtca tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno naj skušajo zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji in z uporabo maske.

PRVI PRIHOD V VRTEC
Starši morajo vodstvu vrtca sporočiti, da bodo otroka ponovno pripeljali v vrtec pred ponovnim prihodom otroka v vrtec. Ob prihodu otroka prinesejo podpisano izjavo o zdravstvenem stanju otroka. Starši naj spremljajo zdravstveno stanje otroka in v primeru, da zboli, obvestijo vrtec in otroka ne pripeljejo v vrtec.


UKREPI
Da bi kar najbolj zmanjšali tveganje za prenos bolezni, priporočajo nabor ukrepov, za katere so se v času popuščanja ukrepov odločile tudi druge države.
Za zaščito tako osebja kot otrok pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno, da v vrtec prihajajo le zdravi otroci in osebje, potrebno je tudi izvajanje splošnih higienskih in ostalih ukrepov:

 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo,
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, se roke razkužuje z namenskim razkužilom za roke, 
 • Umivanje ali razkuževanje rok je potrebno pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča, ali pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem prijemanju kljuk, npr. vstopanje v igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin, …
 • Ne dotikanje si obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
 • Upoštevanje pravilne higiene kihanja in kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo,
 • Zaprte prostore pred prihodom otrok in po njihovem odhodu ter večkrat dnevno temeljito prezračimo (na stežaj odprta okna),
 • Upoštevanje medosebne razdalje, 1,5 - 2 metra,
 • Če je mogoče, ne uporabljamo javnega prevoza,
 • Vsi pogovori, sestanki naj se po možnosti opravijo po telefonu ali preko računalniške povezave,
 • V vrtce naj vstopajo samo otroci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi in naj upoštevajo vse potreben ukrepe (nošenje maske, higiena rok, kašlja…),
 • Uporaba mask v zaprtih prostorih v skladu s priporočili.


IN KAKŠNI SO UKREPI PRI SUMU NA COVID-19 V VRTCU
Če zboli otrok z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga takoj izolira v posebnem prostoru. Če je mogoče, naj nosi masko. O bolezni naj se obvesti starše ali skrbnike. Oboleli otrok naj uporablja samo določene sanitarije in umivalnik. Če je pri otroku nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo vrtec. Vrtec o tem obvesti NIJZ, ki vodi epidemiološko preiskavo. Z epidemiološko preiskavo se išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim otrokom v času kužnosti doma, v vrtcu itd. Pričetek kužnosti je dva dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da v času inkubacije COVID-19 spremljajo svoje zdravstveno stanje ter posreduje seznam kontaktov Ministrstvu za zdravje, ki izda odločbe o karanteni.
Če zboli vzgojiteljica, vzgojitelj z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne iz delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je COVID-19 pozitiven(a), o tem obvesti vrtec. Vrtec o primeru obvesti NIJZ, ki podobno začne z epidemiološko preiskavo. Prostore vrtca, kjer se je gibal oboleli otrok, vzgojiteljica, vzgojitelj oziroma osebje s COVID19, se temeljito očisti in izvede dezinfekcijo. Prostore se tudi temeljito prezrači.

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.
Priporočajo, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni. Druženje otrok namreč poveča tveganje za okužbo otroka.

To so priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje, natančna navodila za delo v posameznih vrtcih pa boste starši prejeli s strani vzgojnega kadra vrtcev. V ponedeljek se tudi v šole vračajo učenci prve triade, devetošolci in dijaki četrtih letnikov.