Poznate razliko med "porabiti do" in "uporabno najmanj do"?

Poznate razliko med "porabiti do" in "uporabno najmanj do"?

V raziskavi Evropske agencije za varnost hrane, je sedemdeset odstotkov slovenskih anketirancev menila, da poznajo razliko pri označevanju roka uporabnosti, vendar se je po pretečenem roku uporabnosti kar polovica odločila, da takšna živila vrže v smeti. 

Potrošniki pri nakupu hrane še vedno najprej preverimo rok uporabnosti, praktično vsi smo tudi seznanjeni z označbama »uporabno najmanj do« in »porabiti do«, a le redki se zavedajo, da med njima obstaja bistvena razlika.

V čem se označbi torej razlikujeta?