Poraba alkohola v Sloveniji nižja

Poraba alkohola v Sloveniji nižja

 
Registrirana poraba alkohola v Sloveniji se je v letu 2016 znižala v primerjavi z letom poprej. 
V Sloveniji je registrirana poraba alkohola visoka, skupaj s problematičnimi pivskimi navadami to pripomore k višjemu zdravstvenemu bremenu. Slovenija je po registrirani porabi alkohola že desetletja nad mednarodnimi povprečji EU in Evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije. Vzpodbudno je, da se je v letu 2016 v Sloveniji registrirana poraba alkohola v primerjavi z letom 2015 znižala, še vedno pa ostaja problematična z javnozdravstvenega vidika in še vedno nad mednarodnimi povprečji.
 
»Po zadnjih ocenah Svetovne zdravstvene organizacije je znašala poraba alkohola v svetu v letu 2016 v povprečju 6,4 litrov čistega alkohola na prebivalca, starejšega od 15 let, najvišjo porabo alkohola z 9,8 litri čistega alkohola na prebivalca, starejšega od 15 let, ima še vedno Evropska regija Svetovne zdravstvene organizacije, kamor se uvršča tudi Slovenija. Slovenija pa ima hkrati že desetletja višja povprečja registrirane porabe alkohola v primerjavi z mednarodnimi povprečji« je povedala prim. as. dr. Barbara Lovrečič, dr. med. spec. javnega zdravja in spec. soc. med. z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).«
 
Po izračunih NIJZ je registrirana poraba alkohola v letu 2016 v Sloveniji znašala 10,5 litrov čistega alkohola na prebivalca, starejšega od 15 let, in se je v primerjavi z letom prej znižala za 1 liter na prebivalca, starejšega od 15 let.