Mednarodni dan družine: Družina kot najranljivejša in najmočnejša celica

Mednarodni dan družine: Družina kot najranljivejša in najmočnejša celica

Družina je najranljivejša in hkrati najmočnejša celica

Je dar, ki odraža edinstvenost in neponovljivost. Je prostor nenehnega učenja, odkrivanja in odpuščanja. Je skupek nevidnih vezi, ki povežejo za vse življenje. Je kraj, kjer se vsi družinski članki vsak dan sproti učijo zakonitosti življenja kot so: ljubezen potrpežljivost, in sočutje. Je prostor osebne transformacije, ki se manifestira skozi prilagajanje in sklepanje kompromisov.

Družina ima najpomembnejšo socializacijsko vlogo. Primarna socializacija oz. čustveno navezovanje na bližnje, predvsem na starše, je človeku nekakšna popotnica za nadaljne življenje. Kvaliteta primarne socializacije določa samopodobo otroka, njegov občutek čustvene varnosti, stopnjo zaupanja v življenje in hkrati stopnjo čustevene stabilnosti. Družina je torej prvi temelj tlakovanja osebne rasti. Od prvotnega temelja je v veliki meri odvisno nadaljno življenje. Vpliv družine je enormen in ni zanemarljiv. Družina je torej celica, v kateri neprestano rastemo.

 

Družino predstavljajo vsaj en (odrasel) človek ali skupina ljudi, ki skrbi za otroka/e in je kot taka (torej kot družina) prepoznana v zakonodajah ali v običajih držav članic.  Definicija OZN

 

Zaznamujemo mednarodni dan družin

Leta 1993 je Generalna skupščina razglasila 15. maj za svetovni dan družine, z namenom povečanja zavedanja družbe o družini in družinskih zadevah na ravni državnih politik. 

Po podatkih SURS je bilo v začetku leta 2015 v Sloveniji 576.177 družin. V vsaki so bili povprečno po trije člani. Najpogostejši tip družine je bil zakonski par z otroki (teh je bilo več kot 224.000 ali 39 odstotkov vseh), vendar se število takih družin številčno zmanjšuje že od leta 1991.

 

Družina se prilagaja sodobnemu času

Družine se nenehno razvijajo, spreminjajo in prilagajajo času in družbi. Povečalo se je predvsem število enostarševskih družin, ki po novem predstavljajo kar četrtino vseh družin, veliko je tudi reorganiziranih družin, kjer ima vsaj en partner otroka iz prejšnjega partnerskega razmerja, v zadnjih letih narašča tudi število istospolnih družin.

 

Kakšna je sodobna družina?

Nekoč smo poznali samo en model družine, medtem, ko jih danes poznamo več. V Sloveniji narašča število enočlanskih gospodinjstev, kot tudi delež parov, ki živijo neporočeno, torej “na koruzi” in brez otrok. Število rojstev upada, podaljšuje se študij, otroci pa postajajo vse bolj in dlje časa finančno odvisni od svojih staršev. Vse več je tudi nasilja v družini in pomanjkanja ljubečih odnosov. Očetje se aktivneje vključujejo v življenje svojih otrok, vloga matere ostaja nespremenjena.

 

Popolna družina ne obstaja

Definicija popolne družine je zgolj nenapisano pravilo. Nobena družina ni ne boljša ne slabša, je samo drugačna od ostalih. Nobena družina ni popolna, od nje je to tudi nemogoče pričakovati. Družina je družina, ena in edina – za vse življenje.