Ljubezen in spoštljiv odnos do pokojnih se ne meri s številom sveč

Ljubezen in spoštljiv odnos do pokojnih se ne meri s številom sveč

Ob bližajočem se prazniku dneva spomina na mrtve so na Ministrstvu za okolje in prostor opozorili na posledice, ki jih veliko število prižganih in kasneje zavrženih nagrobnih sveč povzroča okolju. Letna količina kupljenih nagrobnih sveč se sicer v zadnjih letih zmanjšuje, a še vedno med odpadki konča na tone teh izrazov spomina.

V Sloveniji letno porabimo 16 milijonov nagrobnih sveč, kar je v povprečju osem sveč na prebivalca in nas umešča na tretjo mesto na svetu.

Prižgite svečo manj!

Pokopališča polna okoljsko sporne plastike nagrobnih sveč morajo postati preteklost, saj je potrebno v ospredju postaviti kakovost in ne količino, kar odraža tipično lastnost neodgovornega potrošništva.

"Ljudje bi spremenili svoje navade, če bi imeli na voljo informacije, da nagrobne sveče za enkratno uporabo obremenjujejo okolje in da imajo alternativo."

Vendar je odnos do okolja in narave pri nas na zelo nizki ravni. Različni ponudniki ljudi spodbujajo, da namesto nakupa sveče denar darujejo za humitarne namene, na grobove pa postavijo okolju bolj prijazne sveče, kot so elektronske in takšne s steklenim ohišjem.