Duševno zdravje v otroštvu in mladostništvu je pomemben napovednik duševnega zdravja odraslih

Duševno zdravje v otroštvu in mladostništvu je pomemben napovednik duševnega zdravja odraslih

Obeležujemo svetovni dan duševnega zdravja, ki letos v ospredje postavlja otroke in mladostnike. Duševno zdravje v otroštvu in mladostništvu je pomemben napovednik duševnega zdravja odraslih, saj se polovica vseh duševnih motenj začne do 14. leta starosti, tri četrtine pa do 24. leta.

Vse več novih oblik stisk in duševnih motenj

Doc. dr. Helena Jeriček Klanšček z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je povedala: »Družbene, gospodarske, tehnološke, kulturne in druge spremembe, različne oblike negotovosti, pritiski, nove oblike virtualnega življenja, storilnostna naravnanost, stalna uporaba elektronskih naprav in vse manj stika z naravo… vse to ima vpliv na naše fizično in duševno zdravje. Še posebej se to kaže pri otrocih in mladostnikih, kjer ugotavljamo vse več motenj spanja, manj gibanja, vse več sedenja, pojavljajo pa se tudi nove oblike stisk, duševnih težav in motenj.« 

Statistika je zaskrbljujoča: Vpliv socialno-ekonomskih dejavnikov na čustvene in vedenjske težave otrok in mladostnikov ni zanemarljiv

Po podatkih raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju ima čustvene in vedenjske težave v Sloveniji približno dvajset odstotkov 11-, 13- in 15-letnikov; slaba četrtina (23 %) jih je poročala o občutkih depresivnosti, 28 % pa o doživljanju vsaj dveh psihosomatskih simptomov na teden. Otroci in mladostniki najpogosteje poročajo o nespečnosti (22,4 %), nervoznosti (20,4 %), razdražljivosti (18,9 %) in potrtosti (16,2 %). Zaskrbljujoč je tudi vpliv socialno-ekonomskih dejavnikov, saj o višjem zadovoljstvu z življenjem poročajo mladostniki, ki ocenjujejo, da gre njihovi družini finančno dobro in ki imajo podporo staršev, vrstnikov in učiteljev.

Povečano število obiskov pri zdravniku in uporabe zdravil 

»Podatki o obiskih zdravstvenega sistema v obdobju od leta 2008 do leta 2015 kažejo, da se je število prvih obiskov otrok in mladostnikov zaradi duševnih in vedenjskih motenj izrazito povečalo, na primarni ravni za dobro četrtino (26 %), na sekundarni pa za 70 %,« je povedal Matej Vinko z NIJZ.

 

Ravno tako je skrb vzbujajoč podatek o porastu porabe zdravil za zdravljenje duševnih in vedenjskih motenj pri osebah, mlajših od 20 let, saj se je ta v obdobju od leta 2008 do leta 2015 povečala za 48 %, med mladostniki od 15. do 19. leta starosti je bila leta 2015 za 73 % večja kot leta 2008.«

 

Korak naprej ...

Do konca leta bo v okviru zdravstvenih domov predvidoma vzpostavljenih deset centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov in deset centrov za duševno zdravje odraslih, v katerih bodo delovali multidisciplinarni timi strokovnjakov, še napoveduje Nacionalni inštitut za javno zdravje.

(Po)skrbi zase!

Skrb za dobro duševno zdravje je v domeni vsakega izmed nas, saj je le dobro duševno zdravje temelj zdravja, posledično pa tudi temelj socialne in gospodarske stabilnosti, družbene blaginje in kakovosti življenja ljudi.