5 razlogov zakaj posvetiti onesnaženemu zraku pozornost, ki mu pripada!

5 razlogov zakaj posvetiti onesnaženemu zraku pozornost, ki mu pripada!

Letošnji slogan svetovnega dne varstva okolja, ki ga obeležujemo 5. junija, se glasiPridruženi v boju proti onesnaženemu zraku. Na ta dan se še posebej poudarja pomembnost in nujnost varovanja okolja, planeta Zemlje. Letošnji dan varstva okolja močno nagovarja posameznika: spodbuja ga k odgovornosti pri skrbi za naš planet in želi okrepiti njegovo zavedanje o tem. Pa si v ta namen poglejmo razloge, ki podpirajo tezo o vplivu onesnaženosti zraka na kakovost življenjskega bivanja.

5 razlogov zakaj posvetiti onesnaženemu zraku pozornost, ki mu pripada:

1. Onesnažen zrak kar kliče po prvi pomoči

Danes ni več nobenega dvoma o tem, da je onesnaževanje zraka globalni in izredni zdravstveni problem. Ogrožujočemu dejavniku smo izpostavljeni vsi, brez izjem. Na ulici in v hiši so lahko viri onesnaževanja zraka zelo različni, vendar so njihovi učinki enako smrtonosni: od astme, do drugih bolezni dihal in srca. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (World Health Organization) v nadaljevanju WHO, je vsako leto okoli 7 milijonov prezgodnjih smrti posledica onesnaženosti zraka.

 

Vsako uro zaradi onesnaženosti zraka umre 800 ljudi ali 13 oseb vsako minuto.

Na splošno je onesnaževanje zraka odgovorno za več smrtnih žrtev kot številni drugi dejavniki tveganja, vključno s podhranjenostjo, uživanjem alkohola in fizično neaktivnostjo.

 

2. Otroci resno ogroženi

Na svetovni ravni 93% vseh otrok diha zrak, ki vsebuje višje koncentracije onesnaževal, kot je po mnenju WHO še varno za zdravje ljudi. Zaradi onesnaženja zraka vsako leto zaradi prezračevanja umre 600.000 otrok. 

 

Izpostavljenost umazanemu zraku škoduje tudi razvoju možganov, kar vodi do kognitivnih in motoričnih motenj, hkrati pa otrokom v kasnejšem življenjskem obdobju povečuje tveganje za kronične bolezni. 

Onesnaževanje zraka v gospodinjstvu je še posebej škodljivo za ženske in otroke zaradi njihovih tradicionalnih vlog v številnih kulturah. Približno 60 odstotkov smrtnih primerov, povezanih z onesnaževanjem zraka v gospodinjstvih, je po vsem svetu med ženskami in otroki, več kot polovica vseh smrtnih primerov pljučnic pri otrocih, mlajših od pet let, pa je mogoče pripisati onesnaženosti zraka v zaprtih prostorih.

 

3. Onesnaženost zraka in revščina gresta z roko v roki

Onesnaženost zraka je v osrčju socialne pravičnosti in globalne neenakosti, ker nesorazmerno vpliva na revne ljudi. V gospodinjstvih do onesnaževanje zraka prihaja predvsem iz goriv in visoko emisijskih sistemov ogrevanja in kuhanja. Čista goriva za kuhanje in ogrevanje so izven dosega družin z nizkimi dohodki, zato so nadomestne snovi, ki onesnažujejo okolje, norma.

 

Približno 3 milijarde ljudi je odvisnih od izgorevanja trdnih goriv ali kerozina, da bi zadostili potrebam gospodinjstev po energiji, in 3,8 milijona jih bo vsako leto umrlo zaradi izpostavljenosti tem onesnaževalcem.

Pomanjkanje ozaveščenosti o tveganjih, povezanih z dihanjem onesnaženega zraka, prav tako prispeva k problemu, kot tudi stroški in težave pri dostopu do zdravstvenega varstva.

 

4. Poceni goriva, ogromni stroški

Ko ljudje zbolijo, trpi celotna skupnost. Bolni ljudje potrebujejo zdravniško oskrbo, otroci preskočijo šolo, delovno aktivni odrasli zamudijo dneve dela, bodisi zaradi svojega slabega zdravja, bodisi skrbijo za bližnjo osebo.

 

Po podatkih Svetovne banke onesnaževanje zraka globalno gospodarstvo stane več kot 5 bilijonov dolarjev na leto.

Obstajajo tudi drugi, manj neposredni stroški, ki pa na nas vseeno vplivajo globalno. Pričakuje se, da bo prizemni ozon do leta 2030 zmanjšal donos osnovnih pridelkov za 26 odstotkov, kar bo ustvarilo izzive glede varnosti preskrbe s hrano in prehrane. Onesnaževanje zraka tudi razgrajuje materiale in premaze, zmanjšuje njihovo življenjsko dobo in povzroča stroške za čiščenje, popravilo in zamenjavo.

 

5. Čiščenje zraka je človeška pravica in dolžnost

 

Pravica do zdravega okolja ima ustavni status - najmočnejša oblika pravne zaščite.

Ta pravica je zapisana v več kot 100 državah. Vsaj 155 držav je zakonsko zavezanih, da s pogodbami, ustavami in zakonodajo spoštujejo, varujejo in izpolnjujejo pravico do zdravega okolja. Pravica do čistega zraka je vključena tudi v Splošno deklaracijo o človekovih pravicah in Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah ter v celoti vključena v cilje trajnostnega razvoja - globalni načrt za mir in blaginjo. Tudi v Sloveniji imamo priznano pravico do zdravega življenjskega okolja, ki naj bi se odražala v vseh segmentih gospodarstva, pa velikokrat ostaja prezrta.